Dr. Solberg avvikler sommerferie i uke 29, 30 og 31.

Dr. Saddique avvikler sommerferie i uke 29, 30 og 33.

Kontoret vil holde stengt under ferieavviklingen. Legevakt kan kontaktes for informasjon om beredsskapsleger under perioden. Ved akutt sykdom kontakt AMK tlf. 113